Anta Ryman

Status:  
Specialty:  
Range:  

Deceased
Scandinavian
Scandinavian

Anta Ryman - NO PHOTO

CLICK TO ENLARGE


Anta was a teacher of Scandinavian dance.

She taught at the California College of the Pacific Folk Dance Camp (now Stockton Folk Dance Camp) in 1952.

Dances Anta taught include Dal-Dans, Fjällinäs-Polska, Fyramannadans, Kadrilj from Üvraby, Näas March, Ordans, Östgöta-Polska, Polska from Västergötland, Ränningen, Svensk Schottis, Träskodans, Tretus, Väva Vadmal, and Vindmölledans, Vinģakersdans.