Slovakian Song Words

Compiled by Dick Oakes


Tota Hel'pa (Horehronský Čardáš )
        This town of Hel'pa (Dance from the Hron Valley)

Tota Hel'pa, tota Hel'pa, to je pekné mesto.
Av tej Hel'pe, av tej Hel'pe, švarnÝch chlapcou je sto.
 
/ Koho je sto, toho je sto ne po mojej vôli
Len za jednym, len za jednym srdiečko ma boli. /
 
Za Janičkom, za Pavličkom krok by nespravila
Za Duričkom, za Mišičkom dunaj preskočila.
 
// Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to širo pols
Len za jednym, len za jednym potěšenie moje. //
  This Hel'pa, this Hel'pa is a nice town.
And in Hel'pe there are a hundred handsome boys.
 
This hundred, that hundred are not to my liking.
Only for one, only for one, my heart aches.
 
For John, for Paul, she wouldn't take a single step.
For George, for Mike, she'd jump over the Danube.
 
Danube, Danube, Danube, Danube and a wide field,
Only for one, only for one, my darling.
 


Už Som Še Oženil (Čardáš z Kožických Hámrov)
        I have married now (Dance from the small village of Kožicke Hamre)

Už som še oženil, už je darmo,
Už som si zavesil na krk jarmo.
 
        Chorus:
        / Šeja, hoj, čuhaja, už som ju vžal,
        Beťár bul ten co mi tej rady dal. /
 
Ani še mi šumne nepripravy,
Ani mi halušky nenavari.
 
Chorus
 
Ani sa len ze mnu nedohvara,
Ani mi pirohy nevyvara.
 
Chorus
 
Ľehne do posceli, i to križom,
Či to tak še liha s mladym mužom?
 
Chorus
 
  I have married now, everything is in vain now.
Now I have hanged a yoke on my neck.
 
        Chorus:
        (Sheja, joy, chuhaja)
        Jester was the one who gave me this advice.
 
Neither talks she kindly to me
Nor cook the dumplings for me.
 
Chorus:
 
Neither speaks she with me
Nor cooks the pie for me.
 
Chorus:
 
She lies across the bed.
Is this the way how to lie with a young man?
 
Chorus