Romanian Song Words

Compiled by Dick Oakes


Alunelul
        Hazel bush

// Alunelu, alunelu hai la joc,
Să ne fie, să ne fie cu noroc! //
Cine-n horă o să joace
Mare, mare se va face
Cine n-o juca de fel
Va rămîne mitetel.
 
/ Alunelu, alunelu hai la joc,
Să ne fie, să ne fie cu noroc! /
Joacă joaă tot pe loc
Să răsară busuoic
Joacă joacă tot aşa
Joacă şi nu te lăa.
  Hazel bush, let's dance, let's all have fun,
And be gay!
Whoever will dance,
will grow strong and tall,
Those who won't dance
Will stay weak and small.
 
Hazel bush, let's dance, let's all have fun,
And be gay!
Dance oh dance on this ground
Until the grass grows,
Dance, oh keep dancing,
Never stop or slow down.
 


Bărîneasca din Vicov
        Old person's dance from Vicov, Moldavia

Şihai hăi, măai flăcai
Să jucam bătuta mă
Şi tot aşa şi sari în sus
Că poale la cămeşe nu-s
Poalili le-o ros guzganii
Si-am rămas numai cu stanii
 
Poali sînt, dar nu le-am pus
Că-s la mamuţa pa fus
Da le-oi toaree şi le-oi ţese
Şi le-oi pune la cameşe
Şi-oi ieşi la job în sat
Că-s fată de măritat
Si-oi juca pîn sat
 
Şi haideţi voi picioare moi
Că şi eu îs di pe voi
Şi nu va daţi muietului
Ca iarba tăietuliu
Şi-aista picior ma doare
Dar cu-aista bat mai tare
Şi-aisa-i picior mai scurt
Dar cu-aista bat mai mult
 
Hai de jucat aş juca bine
Mi-i ruşine de copile
Mi-i ruşine de flăcăi
Că s-auită-n paşii mai
Tropa, tropa pe podele
Ciubotele nu-s a mele
Şi ma tem ş nu le rup
Cî-s laute cu-împrumut
Tropa, tropa pe podele
Ciubotele nu-s a mele
Că le am de căpătat
Mulţămesc cui mi le-o dat
 
  Hey, hey, you lads
Let's dance the "Batuta."
So that's the way it goes and jump.
Because my blouse doesn't have a hem.
The hem was eaten by big mice.
Only the upper part remains.
 
The hem is there, but I haven't put it on
Because it is still on my mother's spindle,
But I shall spin it and weave it,
And I shall put it on the shirt,
And I shall go and dance in the village
For I am a nubile girl
And I shall dance until it becomes dark.
 
Let's go, weak legs
For I am on top of you
And don't be so weak
As grass before it is cut.
And this leg aches
And I stamp harder with it.
And the other leg is shorter
But I stamp more often with it.
 
I can dance well enough
But I am ashamed of the girls.
I am ashamed of the boys
Because they look at my steps.
Trample, trample on the floor.
My boots are not mine
And I am afraid to tear them
Because I have borrowed them.
Trample, trample on the floor.
Because I have borrowed them
It is the reason I have them.
I thank the person who gave them to me.
 


Ciuleandra
        Tumbleweed dance

Foaie verde şi pinoc
Ţine-ţi ciuleandra pe loc.
 
        Chorus:
        Şi-nc-odată, măi băieţi,
        Hooooop ş'aşa, ş'aşa.
 
Tineţi-o, flăcăi, aşa
Pînă n-ajunge puica.
 
Chorus:
 
Întăriţi-o liţă lus
C-ajunge acuş, acuş.
 
Chorus:
 
Mai întăriţi-o de un pas
C-ajuns şi n-a rămas.
 
Chorus:
 
Două fire, două paie
Lauţi ciuleandra la bătaie.
 
Chorus:
 
Tot aşa că nu mă las
Că sînt cu puica de-un pas.
 
Chorus:
 
Două fire, două paie
Lauţi ciuleandra la bătaie.
 
Chorus:
 
  Green leaves and pine,
Do the dance in place!
 
        Chorus:
        And once again, my boys,
        Oooh, like this, like this.
 
Keep it like this boys,
Until your girl arrives.
 
Chorus:
 
Dance harder now,
For she will arrive soon, soon.
 
Chorus:
 
Dance still harder with each step,
For she has arrived and will not rest.
 
Chorus:
 
Two strands, two straws,
We'll take it up to tempo.
 
Chorus:
 
Keep it up like this,
For I'm in step with my girl.
 
Chorus:
 
Two strands, two staws,
We'll take it up to tempo.
 
Chorus:
 
NOTES:
Foaie verde opens many songs and is meaningless;
Puica (little chicken) is an endearing nickname for a girl.


Învârtita din Luna-Turda
        Spinning dance from Luna-Turda

Că ţi-oi fi, bădiţa dragă,
Cu păru-n năframă albă,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Cu flori roşii podobită
Ca să ştii că-ţi sunt iubită.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Că şi io, bade, ţi-oi coase
Tot cu fire de mătase
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Pe cămaşa ta cea albă
Multe flori care-o să-ţi placă.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Chiu, fete, şi-om cînta
Pînă ne-om împreuna
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Şi-om munci, munci cu spor
Împreună pe ogor.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Amîndoi ne vom iubi
Viaţă nouă ne-om glăddi,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Viaţă în gospodărie,
Tineri-n tovărăşie.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
  That is you, dear Badita,
The white kerchief in your hair,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
The red flowers like jewels
To know that you are loved.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
That and him, bade, you sew sheep
All the silk
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
On thy white shirt
Many a flower to your liking.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
Shout, girls, and singing-man
Until we get together
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
And man, work to increase
With the field.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 
We both love
We'll get a new life dear one,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Life in the household,
Youth in companionship.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
 


Joc de Leagăne
        Dance of the cradle

/ Mama cînd m-o leganat,
Numai de dor mi-o cîntat. /
 
/ Mi-o cîntat de dor si-o plîns.
Dorul de mine s-o prins. /
 
/ De cînd port dor la inima, /
Numai am nici o hodina,
Nici la prinz si nici la cina.
 
/ Cite doruri rele-s grele.
Tate-s pa bratele mele. /
 
/ Altul moare de batrîn,
Nu sti dorul de ce-i bun. /
 
/ Dar eu stiu ca l-am purtat
De cîd mama mi-o cîntat. /
 
Ai la la la la . . .
  When my mother was rocking me,
She was singing of longing.
 
She was singing of longing and I cried.
I've been caught by longing.
 
Since my heart is longing,
I have no respite
Neither at noon nor at evening.
 
How many longings? All are deep and bad.
All are in my arms.
 
One dies being old
Not knowing what's the good of longing.
 
But I know I've carried it
Since my mother sang.
 
Ai la la la la . . .


Mindra mea de la Ciubud (De-a Lungul)
        My sweetheart from Ciubud (Along the line)

Mîndra mea de la Ciubud,
Multe vorbe-n sat se-aud,
Spune lumea pe la noi,
Că fac seara drum pe voi, măi . . .
 
Spune lumea, bat-o vina,
C-ar fi ochii tăi pricina,
Ochii tăi ca doua mure,
Inima vor să mi-o fure.
 
Dar eu lumii-n cuidă-i fac,
Cînd le spun că ochii-nu plac,
Şi-oi veni măi des la voi,
Să-ţi dau, mîndră, buze moi, măi . . .
Şi-am să te cer de mireasă,
Mîndra mea, floare aleasă.
 
  My sweetheart from Ciubud;
Rumors are flying in the village.
The world is saying that I keep going too often
In the evening to your place.
 
God bless the world.
They say that your eyes may be the reason.
Your eyes are like two black berries.
They want to steal my heart.
 
But in spite of them (the world),
I keep telling them I like your eyes;
That I will come to visit you more often
To kiss you, my sweetheart, with my soft lips,
And I will ask you to be my bride, my sweetheart,
My chosen exquisite flower.