Hawaiian Song Words

Compiled by Dick Oakes


Laupahoehoe Hula
        Dance from a town on the Hamakua coast of the Big Island

/ Eia mai au o ka boe la
A'o Laupahoehoe la
Kihikihi na po'ohiwi la
Kūkonakona ke kino la /
 
Me a'ole kapi'i na pali la
Hā'iona me na alu la
Ike kahawai aku a'u la
Ika o'opu na wā'o la
 
Ahe hoe pa'a ia hana la
Ike kai hā nupanupa la
A'ole ka'u me hopo la
Ina ale o ke kai la
 
Ha'i mai au a ka hale la
Nūnui na miki a'i la
Ku'ono'ono o loko la
Kukonakona ke kino la
 
Hā'ina mai ka puana la
Eia mai au o ka boe la
/ A'o Laupahoehoe la
Kihikihi na po'ohiwi la /
 
  Here i am, the boy
From Laupahoehoe
With strong shoulders
And supple body.
 
I'm not afraid to climb high cliffs --
I'll make them into small hills.
Into the river I dive
And swim like the o'opu fish.
 
I paddle my boat
Through rough seas and
I'm not afraid
On the paths of the seas.
 
Come to my house
There's plenty of food.
It tastes so good and
Makes my body strong and supple.
 
Tell my story.
I'm the boy from
Laopahoehe
With strong shoulders.